۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تعداد بازدید : 1251

مروری بر مطالب ارائه شده در جلسه اول

این جلسه با مدیریت دکتر شهروان ریس مرکز تحقیقات اندودنتولوژی برگزار گردید. محتوی این جلسه بر معرفی ژرنال کلاب های مبتنی بر شواهد و هرم شواهد متمرکز بود.

 

 

 

ساختار ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد

    •در مورد اصول کلی EBM صحبت خواهد شد و اصطلاحاتی از قبیل  randomized control trials (RCT), systematic reviews (SR), well-formulated clinical questions, levels of evidence                 مورد بحث قرار گرفت.

•در پایان جلسه اول روی یک موضوع کلینیکی توافق شده و به بحث پیرامون آن پرداخته شده و در انتها سوال pico طراحی میشود.

•شرکت کنندگان در جلسه موظفند با توجه به سوال pico جستجو مناسب در منابع را تا جلسه بعد انجام دهند و حداقل یک مقاله برای جلسه بعد با خود همراه داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظور از سوال PICO

 

 PICO

•Patient or problem
•Intervention
•Cause
•Prognostic factor
•Treatment etc
•Comparison intervention (if necessary)
•Outcome(s)
 

How to practice evidence-based dentistry ?

 

1.Define the question
2.Search for the information
3.Critical appraisal
4.Act on the evidence3
5.Evaluate
 
 Use and Knowledge of Evidence-based Dentistry among Iranian Dental Practitioners (2010)
 
•A cross-sectional survey was done by a questionnaire involving 310 dentists who were attending dental congresses.
•Almost all of the dentists had a low level of knowledge of EBD.
•A majority of respondents(70.65%) frequently consulted their colleagues whenever faced clinical uncertainties.
•42.8% of dentists were using internet less than one hour per week.

 

Level of Evidence in Two Leading Endodontic Journals

 The articles assessed, 3.2% were clinical trials, 47.8% were experimental, 5.6% were animal studies and 43.4% were of other types. Subdivisions according to LOE were 4.3 % as level 1, 0.9 % level 2, 7.3 % 3, 0.4 % 4 and 3.5 % 5. 83.6 % of the articles were classified as “non-evidence-based”. There was a marginally significant increase in the percentage of articles with high level of evidence in recent years.
 
 
نظر شما :
captcha