۱۳۹۹ شنبه ۲۳ فروردين
 

اهداف:

۱ـ توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم " اندودونتولوژی"

۲ـ انجام پژوهش­های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

۳ـ جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

۴ـ تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه اندودونتولوژی

۵ـ ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

۶ـ کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

۷ـ همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران